Leierskap

ADVENTISTE JEUG-LEIERSKAP VLOEIDIAGRAM

Adventiste Jeug-leierskap Vloeidiagram
Deel Een—Hoofrigter

Dit bly steeds die hoogste vlak van leierskap binne die Voorslaggie- en Baanbrekerprogramme van die kerk en fokus allereers op ‘n mens se persoonlike geestelike lewe en groei. Algemene leierskapsvaardighede word dan verweef met die opskerping van daardie vaardighede wat spesifiek gerig is om die jeug te lei in Godgegewe areas van ontwikkeling: die begrip van God se wêreld in die natuur, uitreikbediening, diens aan andere en ‘n gesonde leefstyl.

Soos ‘n kerkleier dit in die verlede so eenvoudig gestel het: “Jy kan nie onderrig wat jy nie weet nie, en jy kan nie lei waar jy nie sal gaan nie.” As leiers moet ons nie slegs in staat wees om teoretiese kennis te verkondig as ons verwag om sukses te behaal in ons jeugbediening nie; ons moet uitleef wat ons verkondig en dit demonstreer.

 

Deel Twee—Baanbreker Leierskapstoekenning (BLT)

Sodra die Hoofrigtervlak afgehandel is, voel die meeste leiers dat hulle “gearriveer” het en nou toegerus is om hul jeug behoorlik te lei deur die verskillende programme wat die kerk aan hulle bied. Hierdie gevoel van toereikendheid kan vir ‘n kort rukkie of langer duur, maar vroeër of later begin ‘n mens agterkom dat onnodige foute gemaak word, dat die wêreld voortgaan, maar op een of ander manier is ek “agtergelaat.” Verder is daar nou in baie dele van die wêreld wetgewing wat die voortgesette opleiding vereis van iemand wat met jongmense werk, ongeag of hulle betaalde werknemers of vrywilligers is. Gewoonlik kan hierdie verwagte voortgesette onderwys in die vorm van jeugverwante werkswinkels/seminare wees wat van tyd tot tyd bygewoon word.

Daar is ook ‘n toenemende groep persone wat baie jare se diens aan plaaslike klubs gelewer het en nou gevra word om daardie jare se ervaring en kundigheid met ander klubs te deel as “Area Koördineerders” (of ander soortgelyke titels). Hierdie mense kan maklik in die verlede begin leef en uit voeling raak met die werklikhede van vandag. Om uit voeling te raak is selfs nog makliker vir die kerk se betaalde werknemers – naamlik jeugdepartement-direkteure – op alle vlakke, van die plaaslike gebiede tot die Wêreldkonferensie.

Die doel van hierdie vlak van voortgesette onderwys is om 1) voort te gaan om leiers toe te rus vir ‘n skerper Baanbrekerbediening, en 2) diegene wat vind dat hulle van die werklikheid verwyder is in staat te stel om tred te hou. Weereens word die fokus geplaas op persoonlike geestelike groei, wat ‘n nimmereindigende opwaartse pad moet wees. Daar is verskeie seminare oor gevorderde-vlak leierskapsontwikkeling en geleentheid vir die praktiese toepassing van lesse geleer.

 

Deel Drie—Gevorderde Baanbreker Leierskapstoekenning (GBLT) Baanbreker Instrukteurstoekenning (BIT)

Hierdie vlak fokus op die opleiding van die opleiers – Area Koördineerders en ander wat betrokke sal wees om plaaslike klubleierskap te help om so gefokus en skerp as moontlik te wees. Persone wat hierdie vlak aanpak moet deur die plaaslike konferensie/veld jeugdepartement goedgekeur word, wat sou impliseer dat hierdie persone reeds voorbeeldige Sewendedag-Adventiste Christenlewens lei. Hulle kwalifiseer as ware rolmodelle in hul daaglikse lewe, in leierskap en in alle Baanbreker-verwante vaardighede. Die vaardighede wat tydens hierdie vlak van voortgesette onderwys aangeleer word sal die kandidaat in staat stel om die heel beste kennis op die heel beste maniere duidelik aan te bied sodat die klubleierskap die maksimum voordeel sal trek—wat dus impliseer dat die kinders wat die eintlike ontwikkelingsproses ontvang waarlik die heel beste jeug in die wêreld kan word. Dit moet inderdaad by elke bekleding waar wees dat “hierdie simbole wat aangebied word die heel hoogste ideale van die Sewendedag-Adventistekerk vir sy jeug verteenwoordig.”