Hoofrigter


Registrasievorm

Die Hoofrigter (HR) kurrikulum is een van die leierskapsprogramme wat die Wêreldkonferensie Jeugbedieninge Departement gebruik om mense op te lei in jeugleierskap. Dit is die “Ph.D.” van jeugbediening in die veld. Jy kan nie jou Hoofrigter verdien sonder om ten minste een Basiese Personeelopleidingskursus (BPO) te voltooi nie.

Die Hoofrigter is die kenner, die adviseur, die promotor vir Voorslaggies en Baanbrekers. Dus is Hoofrigter NIE ‘n Baanbrekerprogram nie, dit is ‘n Jeugbedieninge Leierskapsprogram.

Met een kliek kan jy toegang kry tot een van die mees aktuele leierskap ontwikkelingsprogramme vir jeugbediening in die Sewendedag-Adventistekerk. Hierdie konsep gebruik die Hoofrigter kurrikulum as die grondslag vir junior jeugbedieninge leierskap en help om jeugleiers skerp, op datum, en gefokus te hou op waarom ons in die eerste plek hierdie doen.

Vereistes