Bouer


Aktiwiteits-
boek

Basiese Vereistes

 1. Verantwoordelikheid
  1. Sê die Voorslaggie-belofte en wet op.
  2. Verduidelik die Belofte.
 2. Versterking
  Verdien die Bouer Leessertifikaat.

My God

 1. Sy Plan om My te Red.
  1. Maak ‘n verhaalkaart of boekie wat die volgorde wys waarin die volgende stories plaasvind:
   • Paulus
   • Ellen White
   • Martin Luther
   • Jyself
    OF die Bybelverhale wat jy by die skool of Sabbatskool studeer.
  2. Gebruik jou verhaalkaart of boekie om vir iemand te toon hoe ‘n mens sy lewe aan Jesus wy.
 2. Sy Boodskap aan My
  1. Soek, memoriseer en verduidelik drie Bybeltekste wat handel oor hoe om jou lewe vir Jesus te gee.
   • Hand 16:31
   • Joh 1:12
   • 2 Kor 5:17
   • Ps 51:10
   • Gal 3:26
   • Jou keuse
  2. Noem die boeke van die Nuwe Testament.
 3. Sy Krag in My Lewe
  1. Bestee gereelde stiltetyd met Jesus om met Hom te praat en van Hom te leer.
  2. Vra drie mense waarom hulle bly is om aan Jesus te behoort.

My Self

 1. Ek Is Spesiaal
  Maak ‘n plakkaat of plakboek wat ‘n paar dinge wys wat jy kan doen om God en andere te dien.
 2. Ek Kan Wyse Besluite Neem
  Verwerf die Media Kritikus Voorslaggie Toekenning.
 3. Ek Kan vir My Liggaam Sorg
  Verwerf die Matigheid Voorslaggie Toekenning.

My Gesin

 1. Ek Het ’n Gesin
  A.  Noem een manier waarop jou gesin verander het en vertel hoe jy gevoel en wat jy gedoen het.
  B.  Noem ‘n storie in die Bybel waar ‘n gesin verander het.
 2. Gesinne Gee vir Mekaar Om
  Speel die “Ek gee om” – speletjie deur elke familielid te vra om op ‘n bepaalde manier aan elke ander famlielid waardering uit te spreek.
 3. My Gesin Help My om Myself te Versorg
  Voltooi een van die vereistes van die Verstandige Rentmeester Voorslaggie Toekenning.

My Wêreld

 1. Die Wêreld van Vriende
  1. Maak vriende met ‘n persoon van ‘n ander kultuur of geslag of met iemand wat gestremd is.
  2. Nooi daardie persoon uit na ‘n familie- of kerkgeleentheid.
 2. Die Wêreld van Ander Mense
  1. Ken en verduidelik jou nasionale lied en landsvlag.
  2. Noem jou land se  hoofstad en jou land se leier.
 3. Die Wêreld van die Natuur
  Verwerf ’n Voorslaggie Toekenning oor die Natuur wat jy nog nie tevore verwerf het nie.