Baanbrekers – Honneurs

Lys van honneurs (Afr-Eng)

Die Adventiste Jeug (AJ) honneurs is in 1928 bekendgestel met die doel om die fisiese, verstandelike en geestelike vermoëns van die jeug en volwassenes te ontwikkel. Elke honneur is ontwerp om ‘n studie te wees wat ‘n onderwerp met ‘n praktiese waarde bekendstel, wat die lewenstyl van die persoon wat die honneur aanpak sal verbeter. Honneurs word beskou as vensters wat oopgemaak word om ontdekking aan te moedig binne die filosofiese raamwerk van die kerk.

Vereistes is minimums, nie maksimums nie; die doel moet NOOIT wees om net nog ‘n kenteken tot ‘n kind se skouerband toe te voeg met die minste moontlike moeite nie! Die doel is om ‘n belangstelling in die kind te ontwaak om ‘n passie te ontwikkel of om ‘n sluimerende, voorheen verborge talent op te wek. Hoe meer ons elke kind uitdaag om hul bes te doen, hoe meer sal elkeen “verstandelik en liggaamlik groei en in guns by God en die mense toeneem.”

Sodat ons nie vergeet dat hierdie ‘n BEDIENING is en nie net nog ‘n klub nie, moet ons voortdurend onthou dat ‘n belangrike komponent van elke honneur die geestelike komponent is – terwyl elke honneur ‘n belangstelling in die gekose vak behoort te ontwaak, moet dit ook vir die Baanbreker ‘n ander faset van God se belangstelling in en sorg vir elke kind wys. Terwyl perfeksie nie die vereiste vir elke honneur is nie, moet ons voortdurend daarna streef om elkeen aan te moedig om hul absolute bes te doen op watter vlak hulle hulself ookal bevind as erkenning dat God nog nie met hulle klaar is nie – en ook nie met ons as leiers nie!

Daar is ‘n wye verskeidenheid uitdagende honneurs wat juniors tot volwassenes interessant sal vind. Gesinne, Baanbrekerklubs, Hoofrigters en onderwysers kan honneurs gebruik as ‘n hulpmiddel om die verkenning van nuwe belangstellings en die ontwikkeling van vaardighede aan te moedig.

Vaardigheidsvlakke

‘n Vaardigheidsvlak word aan elke honneur toegeken om leiers te lei om graad-toepaslike keuses te maak. Vaardigheidsvlakke word verdeel in Vlak 1 (Graad 5-6), Vlak 2 (Graad 7-10), en Vlak 3 (Graad 11 en ouer). Hierdie vlakke is aanbevelings wat ontwerp is om leiers te help met hul keuse van honneurs.

Instrukteurs

Sommige honneurs vereis ‘n instrukteur. Die instrukteur kan ‘n onderwyser of ‘n kerk- of gemeenskapsvriend wees wat bevoeg is om die nodige leiding te gee om die honneur te voltooi. ‘n Individu wat dien as die instrukteur vir ‘n honneur ontvang ‘n silwer diamant speldjie wat aan hulle honneurkenteken geheg kan word.

Honneurkentekens

Die konferensie Jeug- of Baanbreker Departement is die verskaffer van honneurkentekens, instrukteursdiamante, en gevorderde sterre. Jou Konferensie sal ‘n bestelvorm hê en sal vir jou aanwysings gee oor hoe om te bestel. Kentekens word gewoonlik tydens die bekledingsdiens of ‘n kerkdiens oorhandig.

Gevorderde Honneurs

Baie van die huidige honneurs het ‘n gevorderde vlak. Nog gevorderde honneurs sal in die toekoms bygevoeg word. Honneurkentekens word as gevorderd gemerk met die toevoeging van ‘n klein silwer ster.

Meestertoekennings

Meesterkentekens kan verdien word deur gekose honneurs in ‘n kategorie te voltooi.

Baanbrekerhonneurs word in die volgende kategorieë verdeel:

571ADRA 226Beroepe 384Boerdery
213Geestelike Groei, Uitreik, en Erfenis 197Gesondheid en Wetenskap 380Huisvlyt
180Kunsvlyt en Stokperdjies 161Natuurstudie Ontspanning
  Meestertoekennings