Gemeenskapassesering

             Hardware-Printer-Floppy-icon-small
Vereistes

Kategorie:
ADRA
566
Vlak: Vlak 1
Jaar Ingestel: 2005
Itemnommer: YOU7500
Oorsprong: Wêreldkonferensie

Vereistes

  1. Kies ‘n gemeenskap of stedelike gebied wat jy ken en gee soveel van die volgende inligting as wat jy kan: die ligging op ‘n kaart, ekonomiese omstandighede, demografiese beskrywing van inwoners (ouderdom, geslag, mees algemene beroepe, ens.), toegang tot gesondheidsdienste, misdaadsyfer, en opvoeding.
  2. Lys die grootste behoeftes wat jy kan bespeur in jou gemeenskap. Dit kan dinge insluit soos beter ondersteuning vir lae-inkomste families, bystand vir eensame of bejaarde mense, en beter opruiming van openbare plekke, ens.
  3. Gaan luister na ‘n leier in die gemeenskap, onderwyser, kerkleraar, of polisiebeampte praat oor maniere waarop enigiemand ‘n positiewe impak in die gemeenskap kan maak. Onthou om notas te neem.
  4. Lewer op jou eie wyse aan jou Baanbrekerklub verslag omtrent jou bevindinge en gee weer wat jy spesifiek geleer het omtrent die gemeenskap wat jy gekies het. Wees kreatief.
  5. Beskryf die belangrikste verbeterings wat jou gemeenskap nodig het en wat jy kan doen om dit te help bewerkstellig.

Back