Gemeenskapsdiens

             Hardware-Printer-Floppy-icon-small
Vereistes

Kategorie:
ADRA
567
Vlak: Vlak 1
Jaar Ingestel: 2005
Itemnommer: YOU7510
Oorsprong: Wêreldkonferensie

Vereistes

  1. Lees die volgende Bybeltekste en verduidelik wat jy dink God van ons verwag om te doen om die armes en lydendes te help in ons gemeenskap:
    1. Jesaja 58:3-12
    2. Lukas 10:25-37
    3. Matteus 25:31-46
  2. Verduidelik aan jou instrukteur 1) waarvoor die letters “ADRA” staan en die verskil tussen “ontwikkeling” en “verligting”; en praat oor 2) ‘n plaaslike organisasie wat die armes en agtergeblewenes in jou gemeenskap bedien en watter dienste dit verskaf.
  3. Reël ‘n afspraak met ‘n gemeenskapsleier in jou gebied en vind uit oor projekte wat jou Baanbrekersgroep kan aanpak om te help om in behoeftes in jou gemeenskap te voorsien.
  4. Beplan, organiseer en voltooi ‘n gemeenskapsdiensprojek saam met jou Baanbrekersgroep of klas. Hierdie projek behoort op ‘n spesifieke behoefte in jou gemeenskap gerig te wees. Die totale tyd van die beplanning tot voltooiing van hierdie projek behoort ongeveer tien ure te wees.

Back