Konflikoplossing

             Hardware-Printer-Floppy-icon-small
Vereistes

Kategorie:
ADRA
574
Vlak: Vlak 3
Jaar Ingestel: 2009
Itemnommer: YOU7515
Oorsprong: Wêreldkonferensie

Vereistes

BESPREKINGSGROEP (Volwasse fasiliteerder nodig)

 1. Verduidelik hoe Christus mense in konfliksituasies aangemoedig het in die volgende Bybelstories. Identifiseer die aard van die konflik of menslike behoeftes in elke storie.
  1. Johannes 8:1-11 (Maria Magdalena)
  2. Matteus 18:1-6 (Dissipels – Grootste in die Konkinkryk van God)
  3. 1 Konings 3:16-28 (Salomo en die Baba)
 2. Bespreek die verhoudings-, identiteits-, rasse- en kulturele konflikte wat tieners in jou gemeenskap deesdae moet hanteer (m.a.w. verhoudinge met ouers, selfbeeld, vriendskappe).
 3. Beskryf die tipes menslike behoeftes wat mens kry en gee ‘n voorbeeld van elk uit die werklike lewe.
 4. Wat is aktiewe luister? Beoefen aktiewe luister deur rolspel te doen van konflikte in nommer 2 aangeteken.
 5. Pas die volgende metode van konflikoplossing op ‘n voorbeeld in nommer 2 toe:
  1. Beskryf die situasie
  2. Maak inligting bymekaar
  3. Identifiseer die problem
  4. Breinstorm vir oplossings
 6. Onderhandel om ‘n oplossing te bereik.
 7. Verduidelik hoe jy iemand sal verwys na ‘n professionele berader of leraar.
 8. Bespreek jou eie motiewe om vriende in konfliksituasies te wil help. Wat van vreemdelinge?

  Back