Rampreaksie

             Hardware-Printer-Floppy-icon-small
Vereistes

Kategorie:
ADRA
568
Vlak: Vlak 1
Jaar Ingestel: 2005
Itemnommer: YOU7520
Oorsprong: Wêreldkonferensie

Vereistes

 1. Verduidelik die aard van die skade wat mees waarskynlik voorkom aan huise, individue en gemeenskappe vir elk van die volgende groot tipes rampe, en dui aan vir elk in watter dele van die wêreld dit die meeste voorkom:
  1. Orkaan/Tifoon/Sikloon
  2. Tornado
  3. Vloed
  4. Aardbewing
  5. Tsunami
  6. Brand
  7. Oorlog/Burgerlike konflik
 2. Beskryf kortliks die tipe dienste wat verskaf word aan die oorlewendes van rampe in jou land deur ADRA, die regering, of plaaslike nooddienste.
 3. Lees ‘n koerant- of ADRA nuusberig (besoek www.adra.org) wat handel oor ‘n onlangse ramp en bespreek sommige van die belangrike dinge om in gedagte te hou wanneer daar op ‘n ramp of noodgeval gereageer word.
 4. Verduidelik waarvoor die letters “ADRA” staan en watter letter verteenwoordig ADRA se rol as ‘n reageerder op rampe.
 5. Beskryf ten minste een van hierdie rampreaksie-organisasies en hoe hulle saam met ADRA kan werk tydens ‘n noodgeval
  1. Rooikruis
  2. Adventiste Gemeenskapsdienste (ACS) in die VSA
  3. Verenigde Nasies se Hoë Kommissaris vir Vlugtelinge (UNHCR)
  4. Wêreld-kosprogram (WFP)
 6. Verduidelik die rol van die regering wanneer ‘n ramp plaasvind en identifiseer die sleutelregeringsorganisasie in jou land wat verantwoordelik is vir noodreaksies.

Back