Rampreaksie Gevorderd

             Hardware-Printer-Floppy-icon-small
Vereistes

Kategorie:
ADRA
569
Vlak: Vlak 2
Jaar Ingestel: 2009
Itemnommer:  
Oorsprong: Wêreldkonferensie

Vereistes

 1. Beskryf die onderliggende oorsake van elk van hierdie rampscenario’s en gee ‘n voorbeeld van ten minste ses wat onlangs gebeur het en die impak daarvan op ‘n gemeenskap of land. Dui ten minste een aan waarop ADRA gereageer het.
  1. Orkaan/Tifoon/Sikloon
  2. Tornado
  3. Vloed
  4. Droogte
  5. Aardbewing
  6. Tsunami
  7. Brand
  8. Vulkaniese uitbarsting
  9. Oorlog/Burgerlike konflik
 2. Die vier stadiums om ‘n ramp of noodgeval te hanteer sluit in: 1) Beplanning en Versagting, 2) Voorbereidheid, 3) Reaksie, en 4) Herstel. In jou eie woorde, beskryf aan jou instrukteur wat elk van hierdie terme beteken en hoekom hulle belangrik is.
 3. Voorbereidheid is die belangrikste tydens ‘n ramp. As jy ‘n tuis rampkissie moes saamstel, beduie aan jou instrukteur watter items jy sou insluit. Bespreek die voordele daarvan om battery- eerder as elektrisiteitsaangedrewe items, en nie-bederfbare eerder as bederfbare kos te kies.
 4. Teken die vloerplan van waar jy woon. Dink oor wat jy behoort te doen in drie van die rampe gelys by vraag 1. Ontwerp ‘n ontsnaproete vir jou huis en bespreek dit met jou instrukteur en gesin.
 5. Soek drie stories in die Bybel waarby natuurrampe of politieke noodgevalle betrokke is. Plaas jouself in die skoene van die mense in die stories en beskryf hoe hierdie gebeure jou sou beïnvloed. Bespreek ook kortliks hoe die mense in die stories in die moeilike tye gemaak het.
 6. Berei ‘n kort verslag vir jou Baanbrekerklub voor wat handel oor wat jy geleer het van rampe en rampvoorbereidheid. Jy kan dit doen deur ‘n voorlegging, skets, kort video, of enige metode wat die beste sal oordra wat jy geleer het.

Back