Vlugteling Hervestiging

             Hardware-Printer-Floppy-icon-small
Vereistes

Kategorie:
ADRA
571
Vlak: Vlak 2
Jaar Ingestel: 2009
Itemnommer: YOU7535
Oorsprong: Wêreldkonferensie

Vereistes

  1. Beskryf ‘n paar algemene oorsake waarom vlugtelinge na ander lande verhuis. Definieer ook die terme “vlugteling”, “binnelandse ontheemde persoon (BOP)”, en “immigrant”, en verduidelik die verskille of ooreenkomste tussen hierdie woorde.
  2. Lys die dringendste behoeftes wat ‘n vlugteling mag hê wanneer hulle in ‘n nuwe land aankom. Beskryf hoe jy sou voel as jy skielik in die gesig gestaar word deur ‘n nuwe taal, kultuur en omgewing.
  3. Vind uit watter organisasies daar in jou gemeenskap, jou land, of die wêreld is wat vlugtelinge en BOP’s help.
  4. Skryf ‘n kort paragraaf oor wat jy sou doen om ‘n vlugteling of BOP in jou gemeenskap te help.
  5. Vra ‘n buitelander wat in jou gemeenskap woon hoe hulle aangepas het in hulle nuwe omgewing. Vra die persoon om die uitdagings en kontraste te beskryf wat hulle beleef het terwyl hulle hulself in die nuwe gemeenskap probeer vestig het.
  6. Berei ‘n kort verslag voor vir jou Baanbrekerklub, kerk, skool of gemeenskapsgroep oor wat jy geleer het van vlugtelinge en BOP’s en die uitdagings waarteen wat hulle te staan kom. Jy kan dit doen deur ‘n voorlegging, skets, kort video, of enige manier wat jou bevindinge die beste sal oordra. Bespreek waarom dit belangrik is om bewus te wees van die vlugtelingsituasie en om oplossings vir hierdie kwessie te probeer vind.

Back