Rekenaars

BB Honneur Vraestel Pdf Klein             BB Honneur Antwoordboek Pdf Klein             Hardware-Printer-Floppy-icon-small
Vraestel       Handleiding              Vereistes

Kategorie:
Beroepe
Vlak: Vlak 1
Jaar Ingestel: 1986
Itemnommer: YOU5355
Oorsprong: Wêreldkonferensie

Vereistes

 1. Skryf 200 woorde of lewer a 3 minute mondelinge verslag oor die geskiedenis van rekenaars.
 2. Verklaar die volgende terme:
  1. Hardeware (Hardware)
  2. Sagteware (Software)
  3. Sagteskyf (Floppy Disk)
  4. Hardeskyf (Hard Drive)
  5. Hoofraam (Mainframe)
  6. Tafelrekenaar (Desktop Computer)
  7. Skootrekenaar (Laptop Computer)
  8. LAG (ROM)
  9. ETG (RAM)
  10. Alfa-numeries (Alphanumeric)
  11. SVE (CPU)
  12. Stroombaanbord (Circuit Board)
  13. Loper (Cursor)
  14. Poort (Port)
  15. Program
  16. SBS of BS (DOS or OS)
  17. CD Rom
 3. Verduidelik hoe om diskette behoorlik te hanteer en te berg.
 4. Identifiseer en beskryf die funksie van die volgende komponente van ‘n persoonlike rekenaar:
  1. Sleutelbord (Keyboard)
  2. Monitor
  3. Drukker (Printer)
  4. Stelseleenheid (System Unit)
 5. Ken die verskil tussen, en die gebruike van die volgende drukkers:
  1. Briefgehalte (Letter Quality)
  2. Kolmatriks of stippel (Dot Matrix)
  3. Laser
  4. Plotter
  5. Inkstraal (Ink Jet)
  6. Termies (Thermal)
 6. Demonstreer of beskryf hoe om ‘n rekenaar stelsel te beskerm teen stof, vuilgoed, statiese elektrisiteit, kragoplewings (power surges) en onderbrekings, of ander potensieel gevaarlike faktore wat ‘n rekenaar stelsel kan belemmer of beskadig.
 7. Noem ten minste vier invoer apparate vir rekenaars.
 8. Wat beteken dit om ‘n rugsteunkopie (backup) van ‘n skyf of ‘n leër te maak? Hoekom is dit belangrik?
 9. Wat is voorkomende rekenaar onderhoud? Hoekom is dit belangrik?
 10. Skakel ‘n rekenaar aan, laai (installeer) en gebruik ‘n voorbereide sagteware program vir gebruik in ‘n rekenaarstelsel. (Geen rekenaarspeletjies.)
 11. Noem verskeie maniere hoe ‘n individu of gesin ‘n persoonlike rekenaar kan gebruik behalwe vir speletjies.

Hulpbronne:

Back