1ste SAU Baanbrekerkamporee

2 – 11 April 2015 by Dundee
Carel le Roux en Trienie Scholtz

Die eerste Baanbrekerkamporee van die Suider-Afrika Uniekonferensie is deur meer as 3,000 Baanbrekers van Suid-Afrika, Swaziland, Lesotho, Malawi en Kanada bygewoon.

Back