Oorerflikheid

             Hardware-Printer-Floppy-icon-small
Vereistes

Kategorie:
Gesondheid en Wetenskap
Vlak: Vlak 3
Jaar Ingestel: 2004
Itemnommer:  
Oorsprong: Noord-Amerikaanse Divisie

Vereistes

 1. Wat word bedoel met die term “oorerflikheid”?
 2. Teken ‘n prentjie van ‘n diersel en benoem die volgende dele: selmembraan, sitoplasma, selkern, kernmembraan, ribosome.
 3. Verduidelik die volgende:
  1. Wat is ‘n chromosoom en waar word hulle gevind?
  2. Wat is ‘n geen en waar word dit gevind?
 4. Verduidelik die volgende:
  1. Wat word bedoel met die term “alleel”?
  2. Hoe verskil ‘n dominante alleel van ‘n resessiewe allele?
  3. Stel vas watter allele jy het met die volgende genetiese eienskappe: Weduwee se Piek, los oorlob, kuiltjies, geboë duim, gebuigde pinkie, vinger hare, rollende tong, tweede toon langer.
  4. Deur die vierkant van Punnett te gebruik, voorspel die verhouding van afstammelinge wat voortgebring sal word deur hierdie monohibriede kruise: TT (lank) gekruis met tt (kort), Tt (lank) gekruis met Tt (lank), Tt (lank) gekruis met tt (kort).
 5. Verduidelik die volgende:
  1. Wat word deur die proses van mitose bereik?
  2. Teken ‘n reeks selle wat die mitoseproses illustreer, insluitend: profase, metafase, anafase, en telofase.
  3. Verduidelik kortliks hoe die DNA in die chromosome gekopiëer word deur hierdie proses.
 6. Verduidelik die volgende:
  1. Wat bereik die proses van meiose en hoe verskil dit van mitose?
  2. Teken ‘n reeks selle wat die proses van meiose illustreer, insluitend: profase I & II, metafase I & II, anafase I & II, en telofase I & II.
  3. Bly die selle wat gevorm word deur meiose haploïed? Verduidelik.
 7. Beskryf hoe DNA die spesifieke proteïene enkodeer wat genetiese eienskappe voortbring. Demonstreer jou kennis van hierdie proses deur diagramme of papiermodelle te gebruik.
 8. Wat is mutasie? Deur diagramme of modelle wat in vraag 7 geskep was te gebruik, illustreer die effek van ‘n mutasie op die genetiese eienskap.
 9. Ken ten minste vyf genetiese afwykings en vertel ‘n storie van ‘n beroemde persoon of iemand wat jy ken wat een van hierdie afwykings gehad het.
 10. Is biologiese oorerflikheid die enigste faktor wat bydra tot jou karakter, m.a.w. wat maak jou wie jy is?
 11. Vind drie stellings uit Ellen White se geskrifte wat verband hou met die vorige vraag.

Back