Optika

             Hardware-Printer-Floppy-icon-small
Vereistes

Kategorie:
Gesondheid en Wetenskap
Vlak: Vlak 2
Jaar Ingestel: 1962
Itemnommer:  YOU6030
Oorsprong: Wêreldkonferensie

Vereistes

 1. Definieer en teken ‘n diagram van die volgende:
  1. Fokusafstand/brandpunt
  2. Positiewe lens afwyking
  3. Negatiewe lens
  4. Twee tipes beeldvervorming
  5. Laterale kleur
  6. Sferies
  7. Achromatiese lens
  8. Refraksie/breking van lig
 2. Verduidelik hoe lig optree wanneer dit water, olie, veldspaat en ‘n spieël tref of deurkruis.
 3. Benoem en teken diagramme van drie tipes positiewe lense en drie tipes negatiewe lense.
 4. Wat is die minimum afstand wat jou ligbron vanaf die lens moet wees wanneer jy fokusafstand toets?
 5. Stel vas wat die fokusafstand van ten minste vier lense is. Een moet ‘n negatiewe lens wees.
 6. Verduidelik deur middel van ‘n diagram hoekom die beeld wat ‘n positiewe lens maak omgekeer en omgedraai/onderstebo is.
 7. Toon aan met diagramme hoe ‘n prisma werk. Wat is die hoeke waarteen die kleure verskyn en verdwyn?
 8. Toon aan en demonstreer wat gebeur wanneer lig eenrigtingglas tref.
 9. Bou ‘n optiese instrument deur spieëls of lense te gebruik, soos ‘n periskoop, ‘n skyfie- of opaak/ondeursigtige projektor of ‘n eenvoudige teleskoop.
 10. Verduidelik wat bedoel word deur die term 6 x 35 en 7 x 50 soos wat dit van toepassing is op verkykers.
 11. Definieer die term “f/stop” soos dit gebruik word in verband met kameras. Wat beteken dit wanneer ‘n lens vinnig of stadig is? Is ‘n f 18.5 lens vinniger of stadiger as ‘n f 18 lens?

Back