Skeikunde

             Hardware-Printer-Floppy-icon-small
Vereistes

Kategorie:
Gesondheid en Wetenskap
Vlak: Vlak 2
Jaar Ingestel: 1937
Itemnommer:  YOU5290
Oorsprong: Wêreldkonferensie

Vereistes

  1. Definieer die volgende:
   1. Elemente
   2. Verbindings
   3. Chemiese Simbole
   4. Oplossings
   5. Atome
   6. Molekules
   7. Periodieke Tabel
   8. Verbranding
   9. Suur
   10. Sout
   11. Proton
   12. Neutron
   13. Elektron
   14. Distillering
   15. Gefraksioneerde distillering
   16.  Filtrering
  2. Watter gasse kan dood veroorsaak en hoe? Verduidelik die beginsel waarop een tipe chemiese brandblusser werk.
  3. Noem twee algemene bronne van koolstofmonoksied. Waarom is dit gevaarlik?
  4. Wat is die toestande van materie?
  5. Voer vyf van die volgende uit, en verduidelik die chemiese werking wat plaasvind:
   1. Probeer om ‘n suikerklontjie aan die brand te steek, eers sonder en dan met ‘n bietjie as daaraan gesmeer, wat die werking van ‘n katalisator demonstreer.
   2. Plaas ‘n ysblokkie in ‘n glas water, plaas ‘n 10cm toutjie bo-op die glas en ys, en probeer dan ‘n manier vind om die ysblokkie uit die water te kry sonder om daaraan te raak.
   3. Deur water, terpentyn en seep te gebruik, maak ‘n duplikaat van ‘n prentjie uit ‘n koerant op ‘n skoon stuk papier.
   4. Demonstreer visueel die drie dele van ‘n kersvlam met  ‘n kers en ‘n stukkie karton.
   5. Deur ‘n bakkie water, vuurhoutjies, ‘n klontjie suiker, en ‘n bietjie seep te gebruik, demonstreer die uitwerking wat suiker en seep op die drywende vuurhoutjies het.
   6. Plaas ‘n vars eier in varswater en dan soutwater, en beskryf die verskil.
   7. Demonstreer dat roes suurstof opgebruik deur staalwol, ‘n potlood, ‘n rekkie, ‘n waterglas, en ‘n bakkie water te gebruik.
   8. Demonstreer die kleure wat geproduseer word deur die volgende te brand: sout, koper, sulfaat en boorsuur.
   9. Maak onsigbare ink.
   10. Demonstreer dat wassoda of natriumkarbonaat water bevat.

Back