Baanbrekers – Visie

Verduidelik MeerBaanbrekers Visie Plakaat

Strewe

Die Adventboodskap na die hele wêreld in my geslag.

My verhouding met Jesus Christus is van so ‘n aard dat dit my verplig om met enigiemand
wat dit sal ontvang, die evangelie te deel – die goeie nuus van Sy spoedige wederkoms.

Leuse

Die liefde van Christus dring my.

Ek word na Hom getrek deur Sy voorbeeldige lewe, die simboliese daad van Sy kruisiging,
Sy oorwinende opstanding, en sy belofte van ‘n aarde nuutgemaak volgens die voorbeeld van
die oorspronklike skepping. Hoe nader ek myself aan Hom bevind, hoe meer vind ek dat ek
met die behoeftes van my medemens kan identifiseer.

Gelofte

Deur die genade van God,

sal ek rein, goedhartig en getrou wees.

Ek sal die Baanbrekerwet onderhou.

Ek sal ‘n dienaar van God

en ‘n vriend van die mens wees.

Deur die genade van God. Slegs wanneer ons op God staatmaak om ons te help, kan ons Sy wil doen. Slegs deur genade word ons gered van ons sondes deur die krag van Jesus Christus ons Heiland en verlosser.

Sal ek rein wees. Ek sal my verstand vul met alles wat reg en waar is en my tyd deurbring in aktiwiteite wat ‘n sterk, skoon karakter sal bou.

Sal ek goedhartig wees. Ek sal bedagsaam en vriendelik wees, nie slegs teenoor my medemens nie, maar ook teenoor God se hele skepping.

En getrou. Ek sal eerlik en opreg wees in studie, werk en spel en daar kan altyd op my staatgemaak word om my beste te doen.

Ek sal die Baanbrekerwet onderhou. Ek sal daarna streef om die betekenis van die Wet te verstaan en om te leef volgens die gees daarvan, met die besef dat gehoorsaamheid aan wet in enige organisasie noodsaaklik is.

Ek sal ‘n dienaar van God wees. Ek sal onderneem om God eerste, laaste en die beste te dien in alles wat ek gevra word om te wees of te doen.

En ‘n vriend van die mens. Ek sal leef om andere te seën en om aan hulle te doen soos wat ek wil hê dat hulle aan my moet doen.

Wet

Die Baanbrekerwet is vir my om:

 1. Die Môrewag te hou.
  Ek sal elke dag persoonlike godsdienstyd hê.
 2. My eerlike plig te doen.
  Deur die krag van God sal ek andere help, en my plig en eerlike deel doen, waar ek ookal mag wees.
 3. Vir my liggaam te sorg.
  Ek sal matig wees in alles en streef om ‘n hoë standaard van fisiese fiksheid te bereik.
 4. Almal in die oë te kyk.
  Ek sal nie leuens vertel, kul of bedrieg nie, en ek sal vuil taal en slegte gedagtes verafsku.
 5. Hoflik en gehoorsaam te wees.
  Ek sal vriendelik en bedagsaam wees teenoor andere, en in al my optrede teenoor andere Jesus se liefde reflekteer.
 6. Saggies in die kerk te loop.
  Tydens enige godsdiensoefening sal ek die eerbied betoon wat van toepassing is wanneer ek in die spesiale teenwoordigheid van God is.
 7. Opgewek te wees.
  Ek sal opgewek wees en altyd die positiewe kant van die lewe soek en toelaat dat die invloed van my lewe soos sonskyn vir andere sal wees.
 8. God se boodskappe oor te dra.
  Ek sal altyd gereed wees om my geloof te deel en streef om andere van diens te wees soos wat Jesus gedoen het.