Pionier

IA Pionier Rekordkaart pdf klein          IA Pionier Aktiwiteitsdagboek pdf klein
Rekordkaart      Aktiwiteits-
dagboek

Persoonlike Groei Logo klein Persoonlike Groei

 1. Wees in Graad 9 of die ekwivalent daarvan.
 2. a. Ontwikkel jou gewyde lewe deur die Senior Weeklikse Bybelleesgids (weke 1 – 26) en die boek van Romeine te bestudeer deur middel van gedrukte of elektroniese bronne.
  b. Teken jou gedagtes in ‘n joernaal aan deur hierdie vrae te vra: Jy kan dit skryf, teken of elektronies doen.

   • “Wat het ek oor God geleer?”
   • “Wat het ek oor myself geleer?”
   • “Hoe kan ek dit vandag op my lewe toepas?”
   • “Wat in hierdie teks is vir my sinvol?”
   • “Wat is die tema in die verse wat ek gelees het?”
 3. Memoriseer die AJ Strewe en Leuse.
 4. Illustreer die betekenis van die AJ Strewe op ’n interessante manier.

Geestelike Ontdekking Logo klein Geestelike Ontdekking

 1. Hersien die Bybelse redes vir die 28 Fundamentele Christelike Geloofsbeginsels van die Sewendedag-Adventistekerk.
 2. Memoriseer vyf Bybeltekste wat een van die 28 Geloofsbeginsels staaf.
 3. Berei en bied ’n Bybelstudie aan oor een van die 28 Geloofsbeginsels.
 4. Lees “The AY Story”.

     Grenspionier (Gevorderd) Voyager_Ribbon_klein

 1. Voltooi Pionier vereistes.
 2. Lees/luister na Die Meester se Onsterflike Rede of Die Gelykenisse van Christus.
 3. Bestudeer en bespreek twee van die volgende lewenskwessies met jou Pionier-groep en ’n volwassene:
  • Tienerswangerskap
  • Aborsie
  • Vigs
  • Homoseksualiteit
  • Pornografie

Dien Andere Logo klein Dien Andere

 1. Voltooi vereistes #1, #2 en #3 van die Identifiseer Gemeenskapsbehoeftes Honneur.
 2. Voltooi vereiste #4 van die Identifiseer Gemeenskapsbehoeftes Honneur.

     Grenspionier (Gevorderd) Voyager_Ribbon_klein

 1. Voltooi Pionier vereistes.
 2. Voltooi die Identifiseer Gemeenskapsbehoeftes Honneur, indien nie reeds verwerf nie.

Vriendskapontwikkeling Logo Klein Vriendskapontwikkeling

 1. Bespreek die behoeftes, beplan en neem deel aan ’n aktiwiteit vir liggaamlik gestremde individue.
 2. Voltooi vereistes #3, #5 en #6 van die Rentmeesterskap Honneur.

     Grenspionier (Gevorderd) Voyager_Ribbon_klein

 1. Voltooi Pionier vereistes.
 2. Voltooi die Rentmeesterskap Honneur, indien nie reeds verwerf nie.

Gesondheid en Fiksheid Logo Klein Gesondheid en Fiksheid

 1. Voltooi die Fiksheid Honneur, indien nie reeds verwerf nie.
 2. Voltooi die KPR Honneur.
 3. Voltooi die Basiese Waterveiligheid OF Beginner Swem Honneur, indien nie reeds verwerf nie.

     Grenspionier (Gevorderd) Voyager_Ribbon_klein

 1. Voltooi Pionier vereistes.
 2. Neem deel aan ‘n leefstyl-fiksheidprogram vir jou ouderdom.

Natuurstudie Logo Klein Natuurstudie

 1. a. Lees ’n boek of ten minste vier artikels oor Intelligente Ontwerp in die natuur.
  b. Doen een van die volgende:

  • Hersien die verhaal van Nikodemus en verbind dit met die lewensiklus van die skoenlapper
  • Teken ’n lewensiklus-grafiek van die ruspe wat die geestelike betekenis wys
  • Kyk ’n video oor intelligente ontwerp en bespreek die geestelike betekenis.
 2. Huisplante/Skoenlappers
  Groei ’n plant deur middel van hidroponiese beginsels.
  OF
  Identifiseer en skets, versamel of fotografeer tien skoenlapperspesies.

     Grenspionier (Gevorderd) Voyager_Ribbon_klein

 1. Voltooi Pionier vereistes.
 2. Veldkos/Omgewingsleer
  Identifiseer, berei en eet tien spesies eetbare veldplante.
  OF
  Ondersoek en doen verslag oor ’n klein stroom.
 3. Voltooi ‘n natuurstudie honneur op jou vaardigheidsvlak, wat jy nog nie verwerf het nie (Vlak 2 of 3).

Buiteluglewe Logo Klein Buiteluglewe

 1. Voltooi die Kampkokery en Vuurmaak Honneur.

     Grenspionier (Gevorderd) Voyager_Ribbon_klein

 1. Voltooi Pionier vereistes.
 2. Voltooi een van die volgende honneurs, wat jy nog nie verwerf het nie:
  • Oriëntering
  • Kampkuns
  • Rugsakreis
  • Winterkampering
  • Stap

Honneurverryking Logo Klein Honneurverryking

     Grenspionier (Gevorderd) Voyager_Ribbon_klein

 1. Voltooi een honneur op jou vaardigheidsvlak, wat jy nog nie verwerf het nie, in die kategorie van Kunsvlyt of Huisvlyt (Vlak 2 of 3).
 2. Voltooi een honneur op jou vaardigheidsvlak, wat jy nog nie verwerf het nie, in die kategorie van Ontspanning, Beroepe of Boerdery (Vlak 2 of 3).