Rigter

         
Rekordkaart      Aktiwiteits-
dagboek

Persoonlike Groei Logo klein Persoonlike Groei

 1. Wees in Graad 10 of die ekwivalent daarvan.
 2. a. Ontwikkel jou gewyde lewe deur die Senior Weeklikse Bybelleesgids (weke 27 – 52) en die boek van Openbaring te bestudeer deur middel van gedrukte of elektroniese bronne.
  b. Teken jou gedagtes in ‘n joernaal aan deur hierdie vrae te vra: Jy kan dit skryf, teken of elektronies doen.

   • “Wat het ek oor God geleer?”
   • “Wat het ek oor myself geleer?”
   • “Hoe kan ek dit vandag op my lewe toepas?”
   • “Wat in hierdie teks is vir my sinvol?”
   • “Wat is die tema in die verse wat ek gelees het?”
 3. Memoriseer die AJ Strewe en Leuse.
 4. Illustreer die betekenis van die AJ Leuse op ’n interessante manier.

Geestelike Ontdekking Logo klein Geestelike Ontdekking

 1. Skryf en deel jou persoonlike getuienis.
 2. Memoriseer een sleutelteks vir elk van die volgende Bybelleringe:
  • Die Wederkoms van Christus
  • Die Sewendedag-Sabbat
  • Die Toestand van die Dode
  • Die Wet en Genade
  • Bekering
  • Die Oordeel
  • Die Inspirasie van die Bybel
  • Die Gees van Profesie
  • Die Heilige se Beloning
 3. Leer die beginsels om ’n persoon na Jesus te lei.
 4. Vertel ‘n verhaal van ‘n kerkpionier aan ‘n groep.

     Grensrigter (Gevorderd) 100px-Guide_Ribbon_klein

 1. Voltooi Rigter vereistes.
 2. Voltooi een van die volgende honneurs:
  • Persoonlike Evangelisasie
  • Evangelisasie
  • Leesstofbediening
 3. Bestudeer en bespreek twee van die volgende lewenskwessies(nie voorheen bestudeer) met jou groep en ’n volwassene:
  • Tienerswangerskap
  • Aborsie
  • Vigs
  • Homoseksualiteit
  • Pornografie

Dien Andere Logo klein Dien Andere

 1. Voltooi een van die volgende honneur vereistes:
  • #3 van Krisisingryping
  • #3 van Onderwys
  • #3 van Landelike Ontwikkeling
 2. Voltooi een van die volgende honneur vereistes:
  • #4 van Krisisingryping
  • #5 of #6 van Onderwys
  • #5 van Landelike Ontwikkeling

     Grensrigter (Gevorderd) 100px-Guide_Ribbon_klein

 1. Voltooi Rigter vereistes.
 2. Voltooi een van die volgende honneurs, wat jy nog nie verwerf het nie:
  • Krisisingryping
  • Onderwys
  • Landelike Ontwikkeling

Vriendskapontwikkeling Logo Klein Vriendskapontwikkeling

 1. Deur bespreking en persoonlike navorsing, ondersoek jou gesindhede teenoor twee van die volgende onderwerpe:
  • Gesindhede teenoor morele kwessies in seks en uitgaan.
  • Selfbegrip wat die keuse van ’n man/vrou beïnvloed
  • Hoe groepsdruk verhoudings met ouers, gesinne, ander familielede en vriende beïnvloed.
 2. Voltooi vereistes #5 en #6 van die Taalstudie Honneur.

     Grensrigter (Gevorderd) 100px-Guide_Ribbon_klein

 1. Voltooi Rigter vereistes.
 2. Voltooi die Taalstudie Honneur, indien nie reeds verwerf nie.

Gesondheid en Fiksheid Logo Klein Gesondheid en Fiksheid

 1. Onder leiding van ’n volwasse personeellid, kies een van die volgende:
  • Bied die Rooi Alarm Honneur aan.
  • Bied vereiste #1 aan van Gesondheid en Fiksheid vir Vriend.
  • Bied vereiste #1 aan van Gesondheid en Fiksheid vir Makker.
 2. Voltooi ‘n Gesondheid en Wetenskap Honneur wat jy nog nie verwerf het nie.
 3. Voltooi die Basiese Waterveiligheid OF Beginner Swem Honneur, indien nie reeds verwerf nie.

     Grensrigter (Gevorderd) 100px-Guide_Ribbon_klein

 1. Voltooi Rigter vereistes.
 2. Neem deel aan ‘n leefstyl-fiksheidprogram vir jou ouderdom.

Natuurstudie Logo Klein Natuurstudie

 1. Lees die verhaal van Jesus se kinderjare in hoofstuk 7 van Koning van die Eeue. Bied ’n oorspronklike natuurles (gelykenis), wat jy hieruit afgelei het, voor ’n gehoor aan om die plek van natuurstudie in Jesus se onderrig en bediening te illustreer.
 2. Spinnekoppe/Rotse en Minerale
  Voltooi ’n spinnerak studieprojek
  OF
  Versamel en identifiseer 15 verskillende soorte rotse en minerale.

     Grensrigter (Gevorderd) 100px-Guide_Ribbon_klein

 1. Voltooi Rigter vereistes.
 2. Ekologie/Swamme
  Lys tien maniere waarop jy aktief kan werk om die omgewing waarin jy bly te verbeter. Pas vier in die praktyk toe
  OF
  Identifiseer en fotografeer of skets 15 swamme.
 3. Voltooi ‘n natuurstudie honneur op jou vaardigheidsvlak, wat jy nog nie verwerf het nie (Vlak 2 of 3).

Buiteluglewe Logo Klein Buiteluglewe

 1. Bied die Knope Honneur aan onder leiding van ‘n volwasse personeellid.

     Grensrigter (Gevorderd) 100px-Guide_Ribbon_klein

 1. Voltooi Rigter vereistes.
 2. Voltooi een van die volgende honneurs, wat jy nog nie verwerf het nie:
  • Baanbrekerswerk
  • Buitelug Leierskap
  • Rugsakreis
  • Veldlewe
  • Winterkampering

Honneurverryking Logo Klein Honneurverryking

     Grensrigter (Gevorderd) 100px-Guide_Ribbon_klein

 1. Voltooi een honneur op jou vaardigheidsvlak, wat jy nog nie verwerf het nie, in die kategorie van Kunsvlyt of Huisvlyt (Vlak 2 of 3).
 2. Voltooi een honneur op jou vaardigheidsvlak, wat jy nog nie verwerf het nie, in die kategorie van Ontspanning, Beroepe of Boerdery (Vlak 2 of 3).