Baanbrekerlied

Die Baanbrekerlied behoort tydens die opening van elke gereelde Baanbrekerbyeenkoms gesing te word. Teen die einde van die jaar sal elke Baanbreker wat gereeld bywoon die lied ken sonder enige ekstra moeite van hul of die instrukteur se kant.

Dis Baanbrekers wat hier marsjeer,
gereed om vir God te werk;
vriendelik en tot u diens,
en ons is eerlik, rein en sterk.
’n Boodskap het ons om te neem –
die Waarheid wat ons bevry:
ons Koning is Jesus, en Hy kom
vir jou en my!

 

SheetMusic Icon small                   File-MP3 small                ppt klein
Bladmusiek           Begeleiding              PowerPoint