Geletterdheid

             Hardware-Printer-Floppy-icon-small
Vereistes

Kategorie:
ADRA
573
Vlak: Vlak 2
Jaar Ingestel: 2009
Itemnommer: YOU7530
Oorsprong: Wêreldkonferensie

Vereistes

 1. Definieer die term “geletterdheid”.
 2. Doen navorsing oor twee of drie organisasies in jou gemeenskap of land en beskryf kortliks hoe hulle geletterdheid bevorder of geletterdheidsdienste verskaf aan kinders en volwassenes.
 3. Skryf ‘n paragraaf wat verduidelik hoekom geletterdheid belangrik is.
 4. Voltooi drie van die volgende aktiwiteite:
  1. Help iemand om ‘n kort boekie of kortverhaal te lees.
  2. Lees ‘n kort storie aan ‘n groep kinders voor en bespreek dit met hulle agterna.
  3. Maak tien flitskaarte met eenvoudige woorde en illustrasies of prentjies en gee hulle aan iemand wat leer om te lees.
  4. Lees ‘n paar hoofstukke uit die Bybel voor aan ‘n bejaarde wat jy ken wat blind is of nie die vermoë het om te kan lees nie. Dit kan gedoen word tydens een of verskeie besoeke.
  5. Lewer ‘n aanbieding van omtrent vyf minute aan jou skool of Sabbatskool of kerk wat handel oor wat jy geleer het van geletterdheid.
 5. Kies drie woorde en verduidelik aan jou instrukteur hoe jy aan iemand die betekenis van die woorde sou leer en hoe om dit te spel.

Hulpbronne:

 • Jou onderwyser
 • Boeke oor hoe om te leer lees
 • Iemand wat ‘n skrywer of redigeerder by ‘n koerant of ander publikasie is

Back