Bybel I

             Hardware-Printer-Floppy-icon-small
Vereistes

Kategorie:
Geestelik
Graad: Graad 1
Jaar Ingestel: Opgedateer 1996
Itemnommer: YOU4530
Oorsprong: Wêreldkonferensie

Vereistes

 1. Besit ‘n Bybel of gebruik een.
 2. Verduidelik hoe ‘n mens respek vir die Bybel toon en hoe om dit te versorg.
 3. Noem die eerste en laaste boeke van die Bybel en vertel wie dit geskryf het.
 4. Vertel of rolspeel die volgende verhale:
  1. Die Skepping
  2. Sonde en hartseer begin
  3. Jesus gee vandag vir my om
  4. Jesus kom weer
  5. Die Hemel
 5. Vind, lees en bespreek die volgende Bybelverse oor Jesus se liefde vir jou. Memoriseer en herhaal twee daarvan.
  1. Johannes 3:16
  2. Psalm 91:11
  3. Johannes 14:3
  4. Psalm 23:1
  5. Jou eie keuse
 6. Berei ‘n Bybelverhaal of gelykenis van jou keuse voor en rolspeel dit
  OF
  tesame met ‘n groep, herskep ‘n Bybelverhaal in sand.

NOTA: Die Bybel I Toekenning is ‘n vereiste van die Drawwertjie klaswerk. Dit kan aangebied word in die Voorslaggieklub of, deur reëling en samewerking, in die kerkskool- of Sabbatskoolklas.

Antwoorde:

 1. Indien moontlik, sorg dat elke kind sy of haar eie Bybel het. Leer hulle dat niks ooit op ‘n Bybel geplaas word nie en dat die Bybel skoon gehou moet word. Wys hoe om versigtig te wees en hoe om die Bybel eerbiedig te hanteer.
 2. Dieselfde as 1.
 3. Help die Voorslaggies om Genesis en Openbaring in hul Bybels te vind. Moedig hulle aan om elkeen te vind, terwyl ‘n kind van die outeur vertel. Speel Bybelspeletjies, gebruik vilt, ens. Maak dit ‘n gelukkige leerervaring.
 4. Help die kinders om die verhale in ‘n pantomime uit te beeld of te dramatiseer. Moedig hulle aan om die storie “lewendig” te maak. Hou ‘n boks met rekwisiete, insluitend items soos japonne, serpe en ‘n kierie om die kinders te help om die Bybelkarakters te illustreer.
 5. Oefen om die tekste in die Bybel te vind. Lees dit saam en verduidelik elke teks sodat die kinders die betekenis daarvan kan verstaan.
 6. Illustreer of rolspeel Bybelverhale soos Daniël in die leeukuil, Die Skepping, Die Tuin van Eden, ens, of ‘n ander Bybelverhaal van die Voorslaggie se keuse.

Back