Verkenner

Verkenner kaart pdf klein          IA Verkenner Aktiwiteitsdagboek pdf klein
Rekordkaart      Aktiwiteits-
dagboek

Persoonlike Groei Logo klein Persoonlike Groei

 1. Wees in Graad 7 of die ekwivalent daarvan.
 2. a. Ontwikkel jou gewyde lewe deur die Weeklikse Bybelleesgids (weke 27 – 39) en die boek van Handelinge te bestudeer deur middel van gedrukte of elektroniese bronne.
  b. Teken jou gedagtes in ‘n joernaal aan deur hierdie vrae te vra: Jy kan dit skryf, teken of elektronies doen.

   • “Wat het ek oor God geleer?”
   • “Wat het ek oor myself geleer?”
   • “Hoe kan ek dit vandag op my lewe toepas?”
 3. a. Memoriseer die Baanbrekergelofte en -wet.
  b. Illustreer jou begrip van die Baanbrekergelofte op ’n interessante manier.
 4. Leer die betekenis van die Baanbreker Embleem.

Geestelike Ontdekking Logo klein Geestelike Ontdekking

 1. Leer hoe om ‘n Bybelkonkordansie te gebruik deur twee onderwerpe en/of woorde te kies en te ontdek hoe dit in die Bybel gebruik word.
 2. Memoriseer ‘n Bybelteks (nie voorheen geleer) vir die volgende onderwerpe:
  • Gebed
  • Leerstelling
  • Gedrag
  • Verlossing
  • Verhoudings
  • Beloftes/Lof
  • Belangrike Gedeeltes
 3. Beeld die ervaring van ’n persoon van die vroeë kerk in die boek van Handelinge uit.
 4. a. Leer oor agt sendelinge (na ten minste vier vastelande) wat tydens die Adventiste sending-uitbreiding (1900 tot 1950) bedien het.
  b. Dui die land waarin elke sendeling gewerk het op ’n wêreldkaart aan (sluit ten minste vier kontinente in).
  c. Gee ’n aanbieding oor jou gunsteling sendeling.

     Wildernis Verkenner (Gevorderd) 150px-Explorer_Ribbon klein

 1. Voltooi Verkenner vereistes.
 2. Vergelyk die uitbreiding van die Christelike Kerk in Handelinge met die sending-uitbreiding van die Sewendedag-Adventistekerk tot 1950.
 3. Bestudeer en bespreek een van die volgende lewenskwessies met jou Verkenner-groep en ’n volwassene:
  • Misbruik
  • TV & Rolprentteater
  • Lees

Dien Andere Logo klein Dien Andere

 1. Wees vertroud met die gemeenskapsdienste in jou area en lewer hulp vir ten minste vier ure.
 2. Neem deel aan ten minste twee kerkprogramme vir ’n totaal van vier ure.

     Wildernis Verkenner (Gevorderd) 150px-Explorer_Ribbon klein

 1. Voltooi Verkenner vereistes.
 2. Besoek ’n siek persoon of ingeslotene en volg op met ’n oproep, brief, kaartjie, e-pos of sms.

Vriendskapontwikkeling Logo Klein Vriendskapontwikkeling

 1. Neem deel aan ’n paneelbespreking of opvoering oor groepsdruk en die rol daarvan in jou besluitneming.
 2. Voltooi vereistes #1, #11, #12 en #14 van die Christelike Versorging en Maniere Honneur.

     Wildernis Verkenner (Gevorderd) 150px-Explorer_Ribbon klein

 1. Voltooi Verkenner vereistes.
 2. Voltooi die Christelike Versorging en Maniere Honneur indien nie reeds verwerf nie.

Gesondheid en Fiksheid Logo Klein Gesondheid en Fiksheid

 1. Leer die waarde van oefening, vars lug en sonskyn. Bespreek die volgende vrae:
  1. Noem twee redes hoekom liggaamlike fiksheid belangrik is?
  2. Wat is die verhouding tussen ‘n goeie dieet, oefening en gewigsbeheer?
  3. Wat is die voordele van vars lug en sonskyn?
   (a & b vervul vereiste #7 van die Christelike Versorging en Maniere Honneur.)
 2. Voltooi die Basiese Reddingswerk Honneur.
 3. Voltooi die Basiese Waterveiligheid OF Beginner Swem Honneur, indien nie reeds verwerf nie.

     Wildernis Verkenner (Gevorderd) 150px-Explorer_Ribbon klein

 1. Voltooi Verkenner vereistes.
 2. Neem deel aan ‘n leefstyl-fiksheidprogram vir jou ouderdom.

Natuurstudie Logo Klein Natuurstudie

 1. a. Hersien die Genesis verhaal van die vloed.
  b. Lees ’n boek oor fossiele en die Bybelse vloed.
  c. Bestudeer ten minste drie fossiele: verduidelik hulle oorsprong en bring hulle in verband met die oortreding van God se wet.
 2. Sterre
  1. Wees in staat om die Boogskutter, Sentour, Suiderkruis en Orion in die hemelruim te identifiseer.
  2. Verduidelik die geestelike belangrikheid van Orion soos vertel in Eerste Geskrifte bl. 41.

     Wildernis Verkenner (Gevorderd) 150px-Explorer_Ribbon klein

 1. Voltooi Verkenner vereistes.
 2. Weerkunde/Varings
  Hou vir twee weke rekord van die weer en teken dit 12-uurliks op ’n grafiek aan. Sluit temperatuur, vogtigheid, wolkformasie en windrigting in.
  OF
  Identifiseer en skets of fotografeer tien soorte varings.
 3. Voltooi ‘n natuurstudie honneur op jou vaardigheidsvlak, wat jy nog nie verwerf het nie (Vlak 2 of 3).

Buiteluglewe Logo Klein Buiteluglewe

 1. Voltooi die Knope Honneur.
 2. Voltooi die Kampeervaardigheid III Honneur.

Honneurverryking Logo Klein Honneurverryking

     Wildernis Verkenner (Gevorderd) 150px-Explorer_Ribbon klein

 1. Voltooi een honneur op jou vaardigheidsvlak, wat jy nog nie verwerf het nie, in die kategorie van Kunsvlyt of Huisvlyt (Vlak 2 of 3).
 2. Voltooi een honneur op jou vaardigheidsvlak, wat jy nog nie verwerf het nie, in die kategorie van Ontspanning, Beroepe of Boerdery (Vlak 2 of 3).