Touleier

IA Touleier Rekordkaart pdf Klein         
Rekordkaart      Aktiwiteits-
dagboek

Persoonlike Groei Logo klein Persoonlike Groei

 1. Wees in Graad 8 of die ekwivalent daarvan.
 2. a. Ontwikkel jou gewyde lewe deur die Weeklikse Bybelleesgids (weke 40 – 52) en die boek van Johannes te bestudeer deur middel van gedrukte of elektroniese bronne.
  b. Teken jou gedagtes in ‘n joernaal aan deur hierdie vrae te vra: Jy kan dit skryf, teken of elektronies doen.

   • “Wat het ek oor God geleer?”
   • “Wat het ek oor myself geleer?”
   • “Hoe kan ek dit vandag op my lewe toepas?”
   • “Wat in hierdie teks is vir my sinvol?”
   • “Wat is die tema in die verse wat ek gelees het?”
 3. a. Memoriseer die Baanbrekergelofte en -wet.
  b. Illustreer jou begrip van die Baanbrekerwet op ’n interessante manier.
 4. Leer die betekenis van die AJ Embleem.

Geestelike Ontdekking Logo klein Geestelike Ontdekking

 1. Neem deel aan ’n Bybelmerkprogram oor die inspirasie van die Bybel.
 2. Memoriseer die Tien Gebooie in Eksodus 20:3-17.
 3. Lees die doopgeloftes van die SDA Kerk en deel hoekom elkeen belangrik is.
 4. Lees “The Pathfinder Story”.

     Wildernis Touleier (Gevorderd) 150px-Touleier_Ribbon-klein

 1. Voltooi Touleier vereistes.
 2. Lees/Luister na Skrede na Christus.
 3. Bestudeer en bespreek twee van die volgende lewenskwessies met jou Touleier-groep en ’n volwassene:
  • Skinder
  • Leuens
  • Vloek
  • Die Wêreldwye Web
  • Seksueel Oordraagbare Siektes

Dien Andere Logo klein Dien Andere

 1. Voltooi vereistes #7 en #8 van die Dien Gemeenskappe Honneur.
 2. Voltooi vereiste #9 van die Dien Gemeenskappe Honneur.

     Wildernis Touleier (Gevorderd) 150px-Touleier_Ribbon-klein

 1. Voltooi Touleier vereistes.
 2. Voltooi vereiste #1 van die Dien Gemeenskappe Honneur.

Vriendskapontwikkeling Logo Klein Vriendskapontwikkeling

 1. Rolspeel die verhaal van die Barmhartige Samaritaan, dink aan maniere om jou bure te dien en voer drie van jou idees uit.
 2. Voltooi vereistes #1, #5 en #10 van die Gesinslewe Honneur.

     Wildernis Touleier (Gevorderd) 150px-Touleier_Ribbon-klein

 1. Voltooi Touleier vereistes.
 2. Voltooi die Gesinslewe Honneur indien nie reeds verwerf nie.

Gesondheid en Fiksheid Logo Klein Gesondheid en Fiksheid

 1. Leer die waarde van goddelike krag en rus. Bespreek die volgende vrae:
  • Vir vyf opeenvolgende dae, spandeer agt minute elke dag op ‘n stil plek (geen elektronika, boeke of afleidings nie) en oordink  maniere hoe God jou lewe aangeraak het in die afgelope 24 uur.
  • Deel waarvan jy gehou het en nie gehou het in jou stiltetyd met ‘n vriend of jou groep.
  • Hou ‘n slaapjoernaal vir sewe dae.
  • Soek ‘n artikel oor hoe slaap jou liggaam affekteer en doen ‘n aanbieding oor wat jy geleer het.
  • Lees die volgende tekse:
   Eksodus 31:17
   Esegiël 20:20
   Jesaja 58:13,14
   Matteus 12:11,12
  • Bespreek die volgende vraag met jou groep:  Hoe kan ek die Sabbat onderhou sodat dit ‘n betekenisvolle ondervinding in my verhouding met God is en ‘n positiewe uitwerking op my fisiese gesondheid kan hê?
 2. Voltooi die Standaard Noodhulp Honneur.
 3. Voltooi die Basiese Waterveiligheid OF Beginner Swem Honneur, indien nie reeds verwerf nie.

     Wildernis Touleier (Gevorderd) 150px-Touleier_Ribbon-klein

 1. Voltooi Touleier vereistes.
 2. Neem deel aan ‘n leefstyl-fiksheidprogram vir jou ouderdom.

Natuurstudie Logo Klein Natuurstudie

 1. a. Lees twee wetenskaplike artikels wat met die  natuurwette verband hou.
  b. Doen drie ekspirimente wat natuurwette demonstreer. (bv. wet van swaartekrag, wet van magnetisme)
  c. Wat is die gemeenskaplike faktore tussen die tien gebooie en die natuurwette?
 2. Ligene/Skulpe
  Maak ‘n “ewige tuin.”
  OF
  Versamel en identifiseer 15 skulpe en sê waar hulle gevind kan word.

     Wildernis Touleier (Gevorderd) 150px-Touleier_Ribbon-klein

 1. Voltooi Touleier vereistes.
 2. Insekte/Veldblomme
  Versamel en monteer gekleurde tekeninge, skilderye of foto’s van 15 spesies van insekte wat ten minste ses verskillende ordes verteenwoordig.
  OF
  Teken, fotografeer of versamel prente van 20 verskillende veldblomme en identifiseer.
 3. Voltooi ‘n natuurstudie honneur op jou vaardigheidsvlak, wat jy nog nie verwerf het nie (Vlak 2 of 3).

Buiteluglewe Logo Klein Buiteluglewe

 1. Voltooi vereistes #1-11b van die Stap Honeur.
 2. Voltooi die Kampeervaardigheid IV Honneur.

Honneurverryking Logo Klein Honneurverryking

     Wildernis Touleier (Gevorderd) 150px-Touleier_Ribbon-klein

 1. Voltooi een honneur op jou vaardigheidsvlak, wat jy nog nie verwerf het nie, in die kategorie van Kunsvlyt of Huisvlyt (Vlak 2 of 3).
 2. Voltooi een honneur op jou vaardigheidsvlak, wat jy nog nie verwerf het nie, in die kategorie van Ontspanning, Beroepe of Boerdery (Vlak 2 of 3).