Makker

Makker kaart pdf klein          IA Makker Aktiwiteitsdagboek pdf klein
Rekordkaart      Aktiwiteits-
dagboek

Persoonlike Groei Logo klein Persoonlike Groei

 1. Wees in Graad 6 of die ekwivalent daarvan.
 2. a. Ontwikkel jou gewyde lewe deur die Weeklikse Bybelleesgids (weke 14 – 26) en die boek van Genesis te bestudeer deur middel van gedrukte of elektroniese bronne.
  b. Teken jou gedagtes in ‘n joernaal aan deur hierdie vrae te vra: Jy kan dit skryf, teken of elektronies doen.

   • “Wat het ek oor God geleer?”
   • “Wat het ek oor myself geleer?”
   • “Hoe kan ek dit vandag op my lewe toepas?”
 3. a. Memoriseer die Baanbrekergelofte en -wet.
  b. Leer die betekenis van die Baanbrekergelofte en -wet.
 4. a. Leer of hersien die Baanbrekerlied.
  b. Illustreer die betekenis daarvan.

Geestelike Ontdekking Logo klein Geestelike Ontdekking

 1. a. Noem die name van die Ou Testament boeke van die Bybel in volgorde en ken die vyf gedeeltes waarin die boeke gegroepeer is.
  b. Demonstreer jou vermoë om enige Ou Testament boek te vind.
 2. Memoriseer ‘n Bybelteks (nie voorheen geleer) vir die volgende onderwerpe:
  • Gebed
  • Leerstelling
  • Gedrag
  • Verlossing
  • Verhoudings
  • Beloftes/Lof
  • Belangrike Gedeeltes
 3. Neem deel aan ‘n opvoering oor een van die volgende Ou Testament karakters:
  • Josef
  • Jona
  • Ester
  • Rut
 4. Doen navorsing oor twee vroeë Adventiste Pioniers (1844 tot 1900) en vertel wat jy geleer het.

     Spoormakker (Gevorderd) 150px-Companion_Ribbon klein

 1. Voltooi Makker vereistes.
 2. Leer oor Ellen White se eerste visioen en bespreek hoe God profete gebruik om Sy boodskap aan die kerk oor te dra.

Dien Andere Logo klein Dien Andere

 1. Met jou leier se hulp, beplan metodes en vind geleenthede om ‘n bejaarde persoon vir ten minste twee ure te help.
 2. Spandeer ten minste vier ure aan projekte wat jou kerk of skool bevoordeel.

     Spoormakker (Gevorderd) 150px-Companion_Ribbon klein

 1. Voltooi Makker vereistes.
 2. Neem deel aan ‘n uitreik-aktiwiteit en bring ‘n nie-klublid om saam met jou deel te neem.

Vriendskapontwikkeling Logo Klein Vriendskapontwikkeling

 1. Bespreek hoe die media ons verhouding met ander versterk of verswak.
 2. Voltooi vereistes #1, #2 en #3 van die Volkekunde Honneur.

     Spoormakker (Gevorderd) 150px-Companion_Ribbon klein

 1. Voltooi Makker vereistes.
 2. Voltooi die Volkekunde Honneur indien nie reeds verwerf nie.

Gesondheid en Fiksheid Logo Klein Gesondheid en Fiksheid

 1. Leer die waarde van selfbeheersing deur:
  1. Die Matigheidsgelofte te memoriseer en te onderteken.
  2. Twee van die volgende Bybeltekste te memoriseer:
  3. Bespreek al die volgende situasies en rolspeel een:
   • Jou beste vriend vra jou om ‘n sigaret te probeer.
   • ‘n Ouer familielid bied vir jou bier aan.
   • Die rook van ’n vreemdeling se sigaret pla jou.
 2. Voltooi die Basiese Noodhulp Honneur.
 3. Voltooi die Basiese Waterveiligheid OF Beginner Swem Honneur, indien nie reeds verwerf nie.

     Spoormakker (Gevorderd) 150px-Companion_Ribbon klein

 1. Voltooi Makker vereistes.
 2. Neem deel aan ‘n leefstyl-fiksheidprogram vir jou ouderdom.

Natuurstudie Logo Klein Natuurstudie

 1. a. Lees bladsy 1-13 van die boekie “A 6 day Creation Week”.
  b. Maak aantekeninge van jou persoonlike waarnemings uit die natuur oor ‘n sewe-dag periode waarin elke dag fokus op die dinge wat op daardie dag geskape is.
 2. Dierespore
  Maak gipsafdrukke van drie verskillende dierespore.

     Spoormakker (Gevorderd) 150px-Companion_Ribbon klein

 1. Voltooi Makker vereistes.
 2. Bome, Struike en Vetplante
  Versamel en identifiseer die blare van vyftien verskillende bome en sewe struike.
  OF
  Fotografeer en neem ten minste vyf verskillende soorte vetplante waar.
 3. Voltooi ‘n natuurstudie honneur op jou vaardigheidsvlak, wat jy nog nie verwerf het nie. (Vlak 1)

Buiteluglewe Logo Klein Buiteluglewe

 1. Bind en ken die praktiese gebruik van 20 knope.
 2. Voltooi die Kampeervaardigheid II Honneur.

Honneurverryking Logo Klein Honneurverryking

     Spoormakker (Gevorderd) 150px-Companion_Ribbon klein

 1. Voltooi een honneur op jou vaardigheidsvlak, wat jy nog nie verwerf het nie, in die kategorie van Kunsvlyt of Huisvlyt (Vlak 1).
 2. Voltooi een honneur op jou vaardigheidsvlak, wat jy nog nie verwerf het nie, in die kategorie van Ontspanning, Beroepe of Boerdery (Vlak 1).