Vriend

Vriend kaart pdf Klein          IA Vriend Aktiwiteitsdagboek pdf Klein
Rekordkaart      Aktiwiteits-
dagboek

Persoonlike Groei Logo klein Persoonlike Groei

 1. Wees in Graad 5 of die ekwivalent daarvan.
 2. a. Ontwikkel jou gewyde lewe deur die Weeklikse Bybelleesgids (weke 1 – 13) en die boek van Matteus te bestudeer deur middel van gedrukte of elektroniese bronne.
  b. Teken jou gedagtes in ‘n joernaal aan deur hierdie vrae te vra: Jy kan dit skryf, teken of elektronies doen.

   • “Wat het ek oor God geleer?”
   • “Wat het ek oor myself geleer?”
   • “Hoe kan ek dit vandag op my lewe toepas?
 3. Memoriseer die Baanbrekergelofte en -wet.
 4. Leer die Baanbrekerlied.

Geestelike Ontdekking Logo klein Geestelike Ontdekking

 1. a.  Noem die name van die Nuwe Testament boeke van die Bybel in volgorde en ken die vier gedeeltes waarin die boeke gegroepeer is.
  b.  Demonstreer jou vermoë om enige Nuwe Testament boek te vind.
 2. Memoriseer ‘n Bybelteks vir die volgende onderwerpe:
  • Gebed
  • Leerstelling
  • Gedrag
  • Verlossing
  • Verhoudings
  • Beloftes/Lof
  • Belangrike Gedeeltes
 3. Neem deel aan ’n opvoering oor Jesus se lewe soos:
  • Jesus in die tempel op 12
  • Jesus word in die woestyn versoek
  • Jesus gee vir die 5,000 kos
  • Of ’n ander gunsteling verhaal oor Jesus
 4. Leer oor die wêreldwye Advent Ontwaking (laat 1700’s tot 1844 tydperk) deur sewe mense en drie gebeurtenisse te identifiseer en te verduidelik waarom hulle belangrik is.

     Spoorvriend (Gevorderd) 150px-Friend_Ribbon klein

 1. Voltooi Vriend vereistes.
 2. Maak ’n tydlyn wat die hoofgebeure in Jesus se lewe wys.

Dien Andere Logo klein Dien Andere

 1. Met jou leier se hulp, beplan metodes en vind geleenthede om jou vriendskap aan ’n behoeftige te betoon.
 2. Spandeer ten minste vier ure aan projekte wat jou kerk of skool bevoordeel.

     Spoorvriend (Gevorderd) 150px-Friend_Ribbon klein

 1. Voltooi Vriend vereistes.
 2. Bring iemand wat nie gereeld kerk toe gaan nie na ’n kerkprogram of -aktiwiteit.

Vriendskapontwikkeling Logo Klein Vriendskapontwikkeling

 1. Ontdek tien eienskappe om ’n goeie vriend te wees en deel twee wat vir jou die belangrikste is.
 2. Voltooi vereistes #1, #2 en #3 van die Christelike Burgerskap Honneur.

     Spoorvriend (Gevorderd) 150px-Friend_Ribbon klein

 1. Voltooi Vriend vereistes.
 2. Voltooi die Christelike Burgerskap Honneur, indien nie reeds verwerf nie.

Gesondheid en Fiksheid Logo Klein Gesondheid en Fiksheid

 1. Leer die waarde van goeie voeding en water deur bespreking en/of deelname aan die volgende aktiwiteite:
  • Die “Choose My Plate” dieetkundige riglyne
  • Die daaglikse porsies vir elke voedselgroep
  • Die belangrikheid van ’n gebalanseerde dieet
  • Die belangrikheid om ’n gesonde hoeveelheid water te drink (hierdie is vereistes #1 en #6 van die Voeding Honneur)
 2. Voltooi die Rooi Alarm Honneur.
 3. Voltooi die Basiese Waterveiligheid OF Beginner Swem Honneur, indien nie reeds verwerf nie.

     Spoorvriend (Gevorderd) 150px-Friend_Ribbon klein

 1. Voltooi Vriend vereistes.
 2. Neem deel aan ’n leefstyl-fiksheidprogram vir jou ouderdom.

Natuurstudie Logo Klein Natuurstudie

 1. a. Lees Romeine 1:19, 20 en vertel hoe die natuur God se karakter openbaar.
  b. Vind nog twee hoofstukke in die Bybel wat demonstreer hoe die natuur God se karakter openbaar.
 2. Voëls/Soogdiere
  Maak ’n voerplek vir die voëls of soogdiere. Doen vir een week verslag oor die soorte besoekers wat jy waarneem.

     Spoorvriend (Gevorderd) 150px-Friend_Ribbon klein

 1. Voltooi Vriend vereistes.
 2. Sade of Amfibieë/Reptiele
  Versamel en identifiseer 15 verskillende soorte sade.
  OF
  Help om ’n terarium vir amfibieë/reptiele op te stel en waar te neem.
 3. Voltooi ’n natuurstudie honneur op jou vaardigheidsvlak, wat jy nog nie verwerf het nie. (Vlak 1)

Buiteluglewe Logo Klein Buiteluglewe

 1. Bind en ken die praktiese gebruik van tien knope.
 2. Voltooi die Kampeervaardigheid I Honneur.

Honneurverryking Logo Klein Honneurverryking

     Spoorvriend (Gevorderd) 150px-Friend_Ribbon klein

 1. Voltooi een honneur op jou vaardigheidsvlak, wat jy nog nie verwerf het nie, in die kategorie van Kunsvlyt of Huisvlyt (Vlak 1).
 2. Voltooi een honneur op jou vaardigheidsvlak, wat jy nog nie verwerf het nie, in die kategorie van Ontspanning, Beroepe of Boerdery (Vlak 1).